Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Specialisaties > Letselschade mediation

Letselschade mediation

Vermenselijken van vastgelopen proces

Bij letselschade mediation gaat het vaak om het `vermenselijken` van een vastgelopen proces van schadebehandeling. De belangenbehartiger van het slachtoffer en de schadebehandelaar van de verzekeraar hebben vergeefs geprobeerd een oplossing te bereiken. Vaak loopt de afwikkeling al jaren. Voor slachtoffers is dat heel frustrerend. Het belemmert hen ook vaak om hun leven na een ingrijpende gebeurtenis met ingrijpende gevolgen weer op te pakken.

Slachtoffer kan zijn/haar verhaal kwijt

Dan kan mediation een oplossing bieden. Als de partijen met de mediator om de tafel gaan zitten kan het slachtoffer zijn/haar verhaal kwijt. Hij/zij ervaart vaak voor het eerst dat er serieus naar hem/haar wordt geluisterd. De schadebehandelaar van de verzekeraar krijgt tijdens de mediation inzicht in de persoon achter het dossier. En het slachtoffer ziet dat de schadebehandelaar ook maar een gewoon mens is en geen "boeman". Dat alleen al schept een sfeer van "eruit willen komen”.

Oorzaken van vastlopen worden opgespoord en verholpen

Communicatiestoornissen, achterdocht, vooringenomenheid, onbegrip, boosheid, gebrek aan vertrouwen. Het zijn altijd terugkerende thema`s in een vastgelopen proces van schadebehandeling. Natuurlijk draait de mediation vrijwel altijd uit op een finale financiële compensatie, maar doordat deze thema`s en aspecten in de mediation aan de orde komen ontstaat vaak een sfeer, waardoor partijen beter dan voorheen met elkaar kunnen onderhandelen over een finale oplossing.

Rol van de belangenbehartiger/advocaat

Voor de advocaat/belangenbehartiger is bij mediation een belangrijke rol weggelegd: adviseren wanneer een geschikt moment is om te mediaten, de cliënt helpen bij het vinden van een geschikte mediator, uitleg geven over de gang van zaken en de cliënt coachen hoe hij/zij de mediation in moet gaan. Wat zijn de achterliggende belangen bij cliënt en bij de andere partij? Welke informatie moet de mediator vooraf krijgen? Wat zijn de verwachtingen als de mediation niet tot een oplossing leidt?

Mediation als aansprakelijkheid niet is erkend

In  de praktijk bestaat het wijdverbreide misverstand dat mediation alleen mogelijk is als de aansprakelijkheid is erkend. Maar het is wel degelijk mogelijk en het is niet ongebruikelijk om dan te mediaten . De aansprakelijkheidsvraag is dan gewoon één van de aspecten, naast de schadeomvang en de causaliteit waarmee partijen rekening houden bij het tijdens de mediation wegen van hun proceskansen als geen oplossing wordt bereikt.

Verzekeraars betalen meestal de kosten van de mediation

Als de aansprakelijkheid vaststaat betalen bijna alle verzekeraars de kosten van de mediation, inclusief de kosten van de advocaat van de belangenbehartiger/advocaat van het slachtoffer.

Ervaringen met letselschade mediations
Verbond van Verzekeraars beveelt mediation aan

“Een slachtoffer van letselschade heeft recht op onafhankelijke bemiddeling (zoals mediation) als een zaak langer dan drie jaar loopt en hij niet tevreden is over de aanpak door de verzekeraar”.

(Aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars van 10 juli 2012)