Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Arbitrage > Arbitrage instituten

Arbitrage instituten

Arbitrage is in sommige branches gebruikelijker dan in andere. Sommige brancheorganisaties hebben eigen arbitrage-instituten. Deze hebben een secretariaat waar informatie kan worden ingewonnen en arbitrages worden aangevraagd/aangemeld. De arbiters worden door het instituut benoemd of het instituut doet suggesties. Bekend voorbeeld is de Raad van Arbitrage voor de Bouw.  Soms is in een branche echter niet meer dan een reglement en een lijst met potentiële arbiters. Zo kent de transportbranche de Fenex, UNUM en het Arbitrage Instituut van de SVA.

Grote bekendheid geniet het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut). Dit instituut laat de partijen de vrijheid om al naar gelang de aard van hun geschil een keuze te maken uit een lijst van deskundige arbiters op dat gebied. Bij het NAI zijn arbiters aangesloten met deskundigheid op de meest uiteenlopende terreinen.

In internationale verhoudingen wordt vaak ICC arbitrage (International Chamber of Commerce) overeengekomen: arbitrage door arbiters die zijn ingeschreven bij het Arbitrage-instituut van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.