Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Voorbeeld cases > Overheidsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid overheid

Handelen of nalaten van de overheid leidt soms tot schade bij burgers of bedrijven. Is het waterschap, de gemeente, de provincie, het ministerie aansprakelijk?

Claim huiseigenaar tegen gemeente wegens overstromingen riool door aanleg op opgehoogde grond van naastgelegen nieuwe gelegen nieuwbouwwijk

Om een oud huisje aan een doodlopende weg was de laatste 5 jaar een nieuwbouwwijk gebouwd. De grond en ook de weg, waaraan het huisje lag was opgehoogd. Volgens de eigenaar, die al 65 jaar in het huisje woonde had hij sindsdien regelmatig bij hevige regenval ernstige wateroverlast. Zijn tuin en de begane grond kwamen dan blank te staan met rioolwater, dat uit de putten in de straat omhoog stroomde.

De Gemeente erkende dat er problemen waren, maar weet die aan de toename van zomerse stortbuien, waarmee alle lager gelegen delen van Nederland te maken hadden. Het huisje was voorheen niet aangesloten geweest op de riolering, maar was gezien de huidige eisen aangesloten op de nieuwe en volgens de voorschriften aangelegde riolering. Andere straatbewoners hadden zelf maatregelen genomen (de grond in hun tuin opgehoogd) en klaagden niet.

In de door de eigenaar tegen de gemeente aangespannen procedure stelde de rechtbank partijen voor om te mediaten. Tijdens de mediation bleek dat de eigenaar een principieel man te zijn, die “niet over zich liet lopen”.

Hij had ruzie met zijn buurman, die volgens hem ten onrechte van de Gemeente vergunning had gekregen om zijn bedrijf uit te breiden en hij had daar last van. Dat had al eens geleid tot een handgemeen en een aangifte van mishandeling tegen de eigenaar van het huisje. Ook bleek dat de eigenaar van het perceel aan de andere kant, die ook last had van het bedrijf, interesse had om het huisje te kopen, tegen de vlakte te gooien en het perceel waarop het huisje stond deels door te verkopen aan het bedrijf, waardoor zijn overlast zou verdwijnen. Na de eerste mediation sessie voerden alle betrokken partijen overleg over zo`n overall regeling. Het duurde enkele maanden en het kostte nog enkele mediation sessies. Uiteindelijk is de “droomoplossing” niet tot stand gekomen, omdat de eigenaar van het huisje een veel hogere prijs verlangde dan de marktwaarde van het huisje. De procedure werd voortgezet.