Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Arbitrage > Ad hoc arbitrage

Ad hoc arbitrage

Vaak spreken partijen af als zij met elkaar in zee gaan dat eventuele geschillen tussen hen via arbitrage zullen worden beslecht. Arbitrage kan echter ook later worden overeengekomen, bijvoorbeeld na het ontstaan van het geschil. Dat heet ad hoc arbitrage.

Het is mogelijk om in overleg met de arbiter(s) een procesorde af te spreken, die is toegespitst op de concrete situatie. Zo kan bijvoorbeeld een spoedarbitrage worden gehouden, een arbitrage op locatie of een arbitrage met een strikt tijdsschema. Kortom maatwerk, toegepsitst op de wensen van de partijen.