Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Mediation > Waarom mediation?

Waarom mediation?

 • Mediation is snel, efficiënt en relatief goedkoop;
 • Mediation leidt in 80/85% van de gevallen tot een oplossing.
 • Betrokkenen bereiken een eigen zakelijke oplossing in plaats van juridische beslechting van hun geschil;
 • In mediation gemaakte afspraken zijn bindend;
 • De mediator helpt als neutrale derde de betrokkenen om de emotionele en inhoudelijke aspecten te scheiden;
 • Mediation is meer gericht op de belangen van de betrokkenen (waar gáát het écht om) dan de (soms vastgeroeste) standpunten (gelijk krijgen om het gelijk);
 • Mediation is meer gericht op de toekomst dan het verleden;
 • De mediator spreekt a vertrouwelijk met alle betrokkenen apart (‘caucus’), waardoor hij soms oplossingen ziet, die de betrokkenen zelf nog niet voor ogen hadden;
 • Escalatie wordt voorkomen, zodat relaties behouden kunnen blijven;
 • Als beëindiging onontkoombaar is, kunnen relaties zorgvuldig worden afgewikkeld;
 • Als betrokkenen er niet uitkomen staat de weg naar de rechter altijd nog open;