Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Mediation > Evaluatief of faciliterend?

Stijl van de mediator?

Binnen de mediation wereld bestaan twee hoofd stromingen:

De faciliterende mediator bevordert tijdens de mediation vooral de communicatie tussen de betrokkenen. Hij is meestal iemand die geen verstand heeft van de materie van het geschil en hij bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict. De faciliterende mediator is bij uitstek geschikt voor geschillen waarbij het vooral gaat om de emoties (bijv. lastige echtscheidingen).

De evaluatieve mediator bemoeit zich wel met de inhoud van het conflict. Hoe kan het dat de betrokkenen zo verschillend over de kwestie denken? Hoe kan het dat ze zo verschillende verwachtingen hebben van de uitkomst van een gerechtelijke procedure, terwijl zij dezelfde kennis hebben van de feiten en van het recht? De evaluatieve mediator doet aan "reality testing" en spiegelen. Hij maakt veel gebruik van de zogenaamde caucus (vertrouwelijk gesprek met betrokkenen apart). Natuurlijk besteedt ook de evaluatieve mediator aandacht aan de emoties als daar aanleiding voor is. Als alle betrokkenen partijen het hem vragen zal de evaluatieve mediator misschien zelfs een voorzichtige hint geven hoe de zaak volgens hem het beste kan worden opgelost (de zgn. "mediators opinion").

Voor het helpen oplossen van zakelijke geschillen kiezen partijen meestal voor evaluatieve mediation.

Gezien mijn achtergrond en ervaring  ben ik meer een evaluatieve dan faciliterende mediator. Qua logistiek daarentegen ben ik faciliterend: de bertokkenen bepalen waar en wanneer de mediation plaatsvindt, hoe lang deze duurt, of meerdere sessies nodig zijn, et cetera.