Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Specialisaties > Insolventie mediation

Insolventie mediation

Insolventie mediation is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de curator. In een faillissement ontstaan geschillen met banken, crediteuren en anderen. Soms meent de curator dat er aanleiding is om de voormalige bestuurders aansprakelijk te houden.

Sinds de rechter-commissarissen in de rechtbank Amsterdam in 2012 en de rechtbanken  Rotterdam, Den Haag,  Midden-Nederland en Noord-Holland enkele jaren later curatoren begonnen te vragen om te onderzoeken of een geschil kon worden opgelost via mediation in plaats van procederen is het aantal insolventie mediations sterk toegenomen.

Samen met anderen heb ik in 2012 opgericht de Stichting Insolventie Mediation (www.insolventiemediation.nl); een denktank, die het gebruik van mediation in (pre-)insolventie situaties promoot door Webinars, cursussen en lezingen.

In 2022 had ik verder het voorrecht als mede-docent bij de door Grotius georganiseerde vervolgopleiding Insolventierecht het dagdeel ”Mediation, geschiloplossing en effectief omgaan met conflicten” tien bijeenkomsten voor curatoren te verzorgen.

Insolventie mediation betreft meestal (maar zeker niet altijd!) claims voor bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana. De praktijk wijst uit dat die allemaal door middel van mediation kunnen worden opgelost.

Soms wordt bij een faillissementsaanvraag door de zittingsrechter geconstateerd dat er een achterliggend probleem is (bijvoorbeeld vastgelopen samenwerking tussen aandeelhouders) en vindt verwijzing naar mediation plaats. Bij oplossing van dat achterliggende conflict blijft faillissement dan achterwege.

Ook bij herstructurering kan mediation helpen om crediteuren op één lijn te krijgen bij een WHOA-verzoek.

Insolventiemediation begint vaak op initiatief van de rechter-commissaris en de curator, maar kan ook door de wederpartij worden begonnen. Je kunt dat doen door je te wensen tot het mediation bureau van de betreffend rechtbank, maar je kunt ook rechtstreeks de mediator benaderen