Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Bindend advies > Wat kost bindend advies?

Kosten van bindend advies

Bindend advies is veel goedkoper dan een procedure voor de gewone rechter en dan arbitrage. De kosten bij een ad hoc bindend advies beperken zich tot het honorarium van de bindend adviseur (meestal op uurbasis, maar ook een fixed fee is mogelijk). De bindend adviseur brengt -afhankelijk van wat partijen hebben afgesproken- zijn honorarium (vermeerderd met eventuele verschotten en BTW) aan één der partijen (bijvoorbeeld de “verliezer”) of aan ieder voor de helft in rekening.

Gemiddeld kost een bindend advies € 2.000,-  tot € 5.000,-, afhankelijk van de aard en ingewikkeldheid en het financiële belang van het geschil.

Doordat de procedure informeel verloopt (er worden meestal geen schriftelijke processtukken opgesteld) zijn ook de eigen kosten van partijen beperkt, ook als zij zich in de bindend advies procedure door een advocaat laten bijstaan.

In consumentenzaken blijven bij bindend advies door een geschillencommissie uit de desbetreffende branche de kosten van de klager meestal beperkt tot een gering bedrag aan administratiekosten. De kosten van de geschillencommissie worden gedragen door de desbetreffende branche.