Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Mediation > Behoud van de commerciële relatie

Behoud van de commerciële relatie of respectvol uit elkaar

Bedrijven investeren vaak gedurende vele jaren geld en energie in het opbouwen van een goede zakelijke relatie. Een juridische procedure kan die relatie tijdelijk flink verstoren of zelfs kapotmaken. Vaak is er onderlinge afhankelijkheid en blijkt het winnen van een procedure een Pyrrhus overwinning. Door mediation kunnen andere zaken bij de oplossing worden betrokken dan die het conflict direct betreffen. Zo kunnen afspraken worden gemaakt voor verdere samenwerking in de toekomst. Of zo kan de ene partij al blij zijn met erkenning door de andere partij van diens onterechte of onheuse handelwijze in het verleden en dan bereid zijn de bladzij om te slaan.

Als samenwerkende partijen tijdens de mediation besluiten hun relatie te beëindigen worden afspraken gemaakt over zorgvuldige afwikkeling, over communicatie naar personeel, klanten etc.