Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Bindend advies > Waarom bindend advies?

Waarom bindend advies?

Bindend advies is allereerst geschikt voor eenvoudige geschillen, waarin partijen “on speaking terms” willen blijven en gewoon op snelle en goedkope wijze hun geschil opgelost wensen te zien.

Daarnaast is bindend advies uitermate geschikt voor het laten beantwoorden van principiële juridische kwesties, mits de bindend adviseur een bij uitstek deskundig en voor partijen gezaghebbend persoon is.

Tenslotte is bindend advies mogelijk en gebruikelijk voor het beslechten van consumentengeschillen. Hiermee wordt voorkomen dat consumenten op kosten worden gejaagd doordat ze naar de rechter moeten. Partijen kunnen gezamenlijk besluiten hun geschil of verschil van mening voor te leggen aan een bindend adviseur. Deze neemt op basis van de informatie, die partijen hem geven een bindende beslissing. De terminologie bindend “advies” is in zoverre dus niet juist omdat partijen aan de uitkomst zijn gebonden.

Bij consumentengeschillen is er meestal een op het betreffende gebied gespecialiseerde geschillencommissie, met een eigen reglement, die uitspraak doet in de vorm van een bindend advies. Zo zijn er geschillencommissies voor de reisbranche, de meubelindustrie en de financiële dienstverlening (KiFiD).