Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Specialisaties

Specialisaties

De meeste zakelijke geschillen kunnen veel sneller, goedkoper en pragmatischer worden opgelost dan via de rechter. Ruim 85% van de mediations leidt tot een oplossing. Lees hier alles over mijn specialisaties. 

Insolventie mediation

Geschillen tussen de curator en banken, crediteuren en anderen. En niet in de laatste plaats claims van de curator tegen voormalige bestuurders.

Meer informatie

Assurantie mediation

Mediation is een uitstekende manier om efficiënt en tegen relatief weinig kosten geschillen over brandschades, marine, constructie of aansprakelijkheidsclaims (AVB, D&O, letsel) op te lossen.

Meer informatie

Letselschade mediation

Bij letselschade mediation gaat het vaak om het 'vermenselijken' van een vastgelopen proces van schadebehandeling. De belangenbehartiger van het slachtoffer en de schadebehandelaar van de verzekeraar hebben vergeefs geprobeerd een oplossing te bereiken en vaak loopt de afwikkeling al jaren.

Meer informatie

Samenwerking (business divorce)

Met een mediator problemen in de samenwerking oplossen. Bij aandeelhouders, vennoten of maten die niet meer door één deur kunnen kan bemiddeling door een mediator helpen om de lucht te klaren. Of om op een zakelijke en voor iedereen aanvaardbare manier uit elkaar te gaan, in plaats van via langdurige en kostbare procedures, waarvan ed uitkomt vooraf meestal onvoorspelbaar is.

Meer informatie