Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Voorbeeld cases > Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij het uitoefenen van een bedrijf ontstaan soms schade aan de eigendommen van anderen of bedrijfsongevallen. Dat kan leiden tot discussie tussen degen, die schade lijdt en  het bedrijf of de AVB-verzekeraar over aansprakelijkheid, causaliteit en omvang van de schade. Soms loopt het hoog op. 

Aannemer

Een aannemer claimde onder de sectie aansprakelijkheid van zijn CAR verzekering in verband met schade tijdens de verbouwing van een winkelcentrum. Tijdens de ingrijpende verbouwing waren enkele winkels opengebleven. Een winkel van dure merkkleding claimde bij de eigenaar van het winkelcentrum schadevergoeding wegens waardevermindering van kleding door bouwstof. De eigenaar had het bedrag van de schade ingehouden op de laatste termijn van de aanneemsom. De expert van de verzekeraar rapporteerde dat de aannemer onvoldoende preventieve maatregelen had genomen om het indringen van stof in de kledingwinkel te voorkomen.

De verzekeraar weigerde vergoeding, omdat de schade niet het gevolg was van een onzeker voorval. Toen de rechtsbijstand verzekeraar van de aannemer een procedure aankondigde stelde de CAR verzekeraar mediation voor. Deze vond plaats in het kantoor van de aannemer en de mediator nam met de partijen een kijkje in het winkelcentrum waar de aannemer illustreerde wat hij had gedaan om indringen van stof te voorkomen. Daarmee kreeg de behandelaar een andere indruk dan hij uit het expertiserapport had gekregen. Partijen bespraken dat de schade ook deels het gevolg was van de keuze van de eigenaar om tijdens de verbouwing enkele winkels open te houden. De inhouding van de restant aanneemsom was volgens beiden niet helemaal terecht. Zij bereikten overeenstemming over een bedrag, waarmee de aannemer voldoende was geholpen om met zijn opdrachtgever de discussie over de hoogte van de inhouding aan te gaan.

Jachtwerf

De motor van een dure speedboot was door onbekende oorzaak middenin de nacht op volle toeren gaan draaien en de eigenaar van de jachtwerf had in het donker in een poging de motor uit te zetten in de kajuit op een verkeerde knop gedrukt en de sprinkler installatie in de machinekamer in werking gesteld.

Gevolg: motor total loss. De gesubrogeerde verzekeraar van de speedboot stelde de jachtwerf aansprakelijk voor de aanzienlijke schade. Diens aansprakelijkheidsverzekeraar wees de claim af op grond van de exoneratie in de HISWA voorwaarden. De eigenaar van de jachtwerf had fout gehandeld, maar het was geen opzet of grove schuld geweest. Geconfronteerd met de aankondiging van de advocaat van de andere verzekeraar dat een dagvaarding zou worden uitgebracht stelde de aansprakelijkheidsverzekeraar mediation voor. Partijen (schadebehandelaren van de twee verzekeraars) discussieerden tijdens de mediation over de mate van schuld van de jachtwerf. Zij taxeerden hun proceskansen, overlegden in caucus met mij over hun procesrisico`s en bereikten in een ochtend een compromis, waarmee zij beiden tevreden waren.

Kosten mediation € 1.500,- werden door beide verzekeraars ieder voor de helft betaald.

Schoonmaakbedrijf

Mediation tussen verzekeraars. Regresclaim brandverzekeraar tegen schoonmaakbedrijf.

Door brand in een vuilcontainer gevuld met papier en daarmee gepaard gaande enorme  rook ontwikkeling was een miljoenenschade ontstaan in een levensmiddelenbedrijf. De expert van de brandverzekeraar achtte het legen van een volle peukenverzamelaar in de vuilcontainer door personeel van het schoonmaakbedrijf de meest waarschijnlijke  oorzaak van de brand. De expert namens de aansprakelijkheidsverzekeraar van het schoonmaakbedrijf zette vraagtekens daarbij. Weliswaar was de  peuken verzamelaar in strijd met de geldende instructies geleegd in de vuilcontainer met papier, maar het was een zelfdovende peuken verzamelaar geweest.

De advocaten van beide verzekeraars discussieerden over de  aansprakelijkheidsvraag en over de begrenzing van het regres door de Brandregresregeling. De verzekeraars besloten te mediaten.

Voor de mediation stuurden de partijen het rapport van " hun" expert vertrouwelijk aan de mediator. Tijdens de mediation werd plenair en daarna in vertrouwelijk overleg met partijen apart stilgestaan bij de proceskansen en het bewijs risico. Aansluitend onderhandelden de partijen en kwamen tot een schikking, waarin volgens allebei hun proceskansen proces risico's waren verdisconteerd.

 

Elektrotechnisch bedrijf

Bij de verbouwing van een varkensstal had een elektricien nieuwe leidingen gelegd en een nieuwe stoppenkast geïnstalleerd. Vele jaren later ontdekte de varkensboer, wiens varkens sinds de verbouwing minder groeiden en vaker ziek waren dat een miniscuul koperen draadje af en toe kortsluiting maakte, waardoor de stalen omheining van de stal onder stroom kwam te staan.

Het elektrotechnisch bedrijf en diens aansprakelijkheidsverzekeraar ontkenden aansprakelijkheid. Met de boer was destijds afgesproken dat hij zelf de stal zou afbouwen en de hoofdschakelaar zou aanbrengen. Partijen procedeerden en na een tussenvonnis, waarin de boer een bewijsopdracht kreeg dat het bedrijf ook opdracht had om de hoofdschakelaar aan te brengen besloten zij te mediaten. Tijdens de mediation bespraken zij in aanwezigheid van hun advocaten het tussenvonnis. De boer overwoog hoger beroep omdat volgens zijn advocaat het elektrotechnisch bedrijf juist een bewijsopdracht had moeten krijgen dat zijn opdracht niet inhield dat hij ook een hoofdschakelaar moest aanbrengen. Zij bespraken ook de schadecijfers en de problemen, die de boer bij voortzetting van de procedure als de aansprakelijkheid kwam vast te staan, zou ondervinden bij het aantonen van de omvang van zijn schadeclaim. Ook kwam ter sprake de bewijsproblemen, die er voor het elektrotechnisch bedrijf waren omdat de gebeurtenissen zo lang geleden waren en niemand in het bedrijf nog iets wist. Na een mediationsessie van één ochtend bereikten de partijen een schikking.