Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed kan ik er niet voor instaan dat de informatie op de website volledig en up to date is en/of geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

ZAKELIJK GESCHIL OPLOSSEN?