Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een gestructureerd onderhandelingsproces, waarbij de partijen hun geschil met de hulp van een neutrale professional (de mediator) zelf oplossen. Er is dus niet een derde (rechter, arbiter, geschillencommissie of bindend adviseur) die de knoop doorhakt. Partijen zoeken in één of meer sessies samen met de mediator naar een oplossing, die zoveel mogelijk rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen.

Mediation procedure

Tijdens een mediation houden partijen zelf de controle over en de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing van hun geschil. Lukt dat niet, dan staat de weg naar de rechter altijd nog open.

Vertrouwelijkheid, pragmatisme en open dialoog zijn kernbegrippen van mediation. Doordat de mediator met de partijen afzonderlijk in vertrouwen kan praten, komen oplossingen binnen bereik waar de partijen zelf niet op zouden zijn gekomen.

Als mediation is gelukt wordt het resultaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Houdt één van de partijen zich niet aan de vastgelegde afspraken, dan kan hij daartoe zo nodig via een gerechtelijke procedure worden gedwongen.

Bekijk de film over Mediation