Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Arbitrage > Wat kost Arbitrage?

Wat kost Arbitrage?

Bij arbitrage betalen de partijen zelf de kosten van de arbitrage. Dat betreft het honorarium (op uurbasis) van de arbiter(s) en eventueel door de arbiter(s) te benoemen deskundige(n), de eventuele huur van de zittingsruimte en uiteraard de kosten van de eigen advocaat of andere gemachtigde. Anders dan bij procedures voor de gewone rechter is bijstand door een advocaat niet verplicht. Vaak is dat wel verstandig.

Het uurtarief van arbiters ligt meestal tussen de € 200,– en € 500,– afhankelijk van de aard van het geschil en het financiële belang van de kwestie.

Voor een arbitrage met één arbiter moet U rekenen op bedragen vannaf € 5.000,–

Gebruikelijk is dat arbiter in het vonnis de verliezende  partij veroordeelt tot betaling van de (advocaat)kosten van de tegenpartij. Worden drie arbiters benoemd in plaats van één dan kunnen de kosten aardig oplopen. Als één persoon voldoende vertrouwen geniet van partijen om als arbiter op te treden kan men beter met één arbiter volstaan. Dat is ook mogelijk als partijen oorspronkelijk arbitrage met drie arbiters hadden afgesproken.