Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Bindend advies > Hoe gaat een advies procedure?

Hoe gaat een advies procedure?

Bindend advies is niet wettelijk geregeld en de procedure is vormvrij. Partijen kunnen dus zelf bepalen wat de spelregels zijn.

Als op ad hoc basis een bindend advies wordt gevraagd doen partijen er verstandig aan met de bindend adviseur te overleggen over de te volgen procedure. De bindend adviseur kan na een korte (telefonische) uiteenzetting vaak goed beoordelen welke gang van zaken het meest geëigend is voor het betreffende geschil en de betreffende partijen. Moeten partijen hun standpunten schriftelijk toelichten? Komt er een mondelinge behandeling? Worden er getuigen of deskundigen gehoord of moet wellicht een van partijen onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld? Soms zal de bindend adviseur van bijvoorbeeld twee verzekeraars, die onderling niet tot een vergelijk kunnen komen in een regres zaak aan beiden vragen om eenvoudig hun (complete!) dossier op te sturen. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen kunnen dan de afspraken het beste worden vastgelegd in een bindend advies overeenkomst.

Als het een geschillencommissie is, die bindend adviseert (bijna altijd slechts in consumentenzaken) is de procedure meestal vastgelegd in een reglement. Zie bijvoorbeeld voor de werkwijze van de Geschillencommissie voor de financiële dienstverlening (voor bank-, hypotheek-, vermogensbeheer-, verzekerings- en verzekeringsintermediair zaken) de website van KiFiD (www.kifid.nl).