Direct contact? Bel: 06 53202437

Home > Mediation > Mediation - Snel en efficiënt

Mediation - Snel en efficiënt

Mediation is snel en efficiënt. Een gemiddelde mediation duurt 6 weken, maar kan ook sneller als dat nodig is. Spoedmediation kan zo nodig binnen enkele dagen.

Mediation is een eenvoudige procedure met één of soms meer sessies, waarin de standpunten en opvattingen over en weer direct of via de mediator worden uitgewisseld. Geen langdurige uitwisseling van schriftelijke stukken zoals bij een gerechtelijke procedure of arbitrage. Geen uitstellen en geen getuigenverhoren. Procederen kan altijd nog als partijen er bij de mediation niet uitkomen, maar in de parktijk is dat niet vaak het geval.

Het is flexibel en kan dus aan de eigen behoeften worden aangepast. Als partijen tijdens een sessie ruggespraak moeten plegen met hun achterban of informatie moeten opvragen kan dat meteen telefonisch. Als zij de oplossing van hun geschil afhankelijk willen stellen van het oplossen van andere kwesties of afspraken willen maken voor de toekomst, dan kan dat. Ook deeloplossingen zijn mogelijk, waarbij partijen in goed overleg besluiten het antwoord op resterende vragen aan de rechter of aan arbiters over te laten.